Apie festivalį

Tarptautinis šiuolaikinių menų festivalis "PLArTFORMA" 2018 m. rugsėjo 13-20 d. vyks jau 12-ąjį kartą. Tai – vienintelis interdisciplinaraus pobūdžio festivalis Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvoje, be kultūrinės vykdantis ir edukacinę funkciją – supažindina ir ugdo publiką suprasti ir vertinti šiuolaikinę meno raišką. Festivalio misija – bendrame kūrybiniame vyksme suvienyti skirtingų regionų ir valstybių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą. Festivalyje kviečiami dalyvauti šiuolaikinio šokio ir performanso, naujojo cirko ir operos, teatro ir multimedija projektų, vizualaus meno kūrėjai bei jų grupės. Tokiu būdu festivalis nėra skirtas vieno žanro sklaidai, bet reprezentuoja žanrų daugialypiškumą.

 

Pagrindinė festivalį vienijanti koncepcija sietina su paribio zonos geografinėmis ir metafizinėmis interpretacijomis, įkūnijamomis jau pačiame festivalio charakteryje, kur, nepaisydami tradicinių meno šakų ribų, sąveikauja skirtingi žanrai, raiškos, galiausiai idėjos. Tokia menų sintezė tapati naujų ribinių taškų paieškai, išsiskleidžiančiai į pristatomą šiuolaikinio teatro, šokio, muzikos ir dailės kūrėjų programą.

 

Nuo 2011 m. "PLARTFORMA" yra Klaipėdos miesto reprezentacinis festivalis. 2013 m. jis pripažintas geriausiu 2012 m. miesto kultūriniu įvykiu. O nuo 2015 m. festivalis jau antrą kartą apdovanotas Europos festivalių asociacijos ženklu „Europe for Festivals / Festivals for Europe“. Daugiau apie festivalį: http://www.plartforma.lt   

 

Festivalį organizuoja Menininkų grupė „Žuvies akis“.

Festivalį remia Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos Kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.

 

 

 

 

© 2018 Visos teisės saugomos. Tarptautinis menų festivalis Plartforma   |   Ankstesnių festivalių programa - PLARTFORMA 2017